Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Bidprentjes

Kèk Liemt verzamelt al een reeks van jaren bidprentjes van in Liempde geboren en/of overleden “Liempdenaren". 
     
Prentjes van Liempdse (parochie)priesters
Naast bidprentjes van Liempdenaren bevat de collectie ook prentjes van Liempdse (parochie)priesters zoals pastoors en kapelaans. Zo bevindt zich onder andere in de collectie een prentje van Pastoor van der Dussen, geboren op 28 augustus 1799 en overleden op 9 december 1856 te Westerhoven. Zo op het eerste oog had pastoor Van der Dussen niets met Liempde zou je zeggen, ware het niet dat hij in 1827 kapelaan in Liempde was en nadien pastoor werd in Netersel.
     
Meer informatie via internet
De namen van de bidprentjescollectie zijn op internet te raadplegen via http://www.genealogievandenoetelaar.nl/prentjes-open.htm.
     
In de loop der jaren krijgen we diverse aanvragen uit onze collectie voor stamboomonderzoek. Als u doorlinkt, vindt u informatie hoe eventueel een kopie van het prentje te verkrijgen.
     
Heeft u nog bidprentjes?
Mocht u overigens nog in het bezit zijn van bidprentjes van Liempdenaren dan houden wij ons aanbevolen. U kunt deze sturen naar de beheerder van de collectie:
de heer Ger van den Oetelaar
Kasterensestraat 15
5298 NV LIEMPDE.