Weblinks

Handig overzicht van websites over Liempde en historie van Brabant in het algemeen met hieronder voorzover nodig een uitleg van de weblinks aan de rechterkant.Archieven
Collectie van ruim 80 organisaties met 136 miljoen foto's, films, genealogische akten,boeken.krantenartikelen en met een studiezaal waar scans van archiefstukken al of niet tegen betaling  kunnen worden ingezien en gedownload.

Baanderheren Boeren & Burgers
In dit boekwerk van Jean Coenen kan men zoeken naar verschillende onderwerpen uit de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde. Het resultaat van het zoeken kan zijn een gedeelte van de bladzijde of de hele bladzijde

Beeld en Geluid
Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum heeft een van de grootste audiovisuele archieven van Europa o.a. radio,televisie,film en muziek

Beeldbank Boxtel
Op deze bank waar ongeveer 9000 foto's op staan vervangt de oude Fim- en fotobank Noord-Brabant die uit de lucht gaat.

Brabant Collectie
Overzicht is vanaf 1837 in s-Hertogenbosch opgezet door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en sinds 1986 beheerd door de Bibliotheek van de Universiteit van Tilburg over het verleden van Noord-Brabant uit boeken,tijdschriften,prenten,kaarten,handschriften, oude drukken ,kranten en foto's.
 
Brabant in Kaart
Beelddatabank Historische Kaarten in Noord-Brabant met een zoekfunctie naar ruim 600 kaarten met o.a. de Caart Figuratief van de Heerlijkheyt Liempde van Hendrik Verhees en ook mogelijkheden voor kaarten die niet digitaal zijn


Brabants Centrum
Oude exemplaren Brabants Centrum (en voorlopers daarvan) vanaf 1 december 1944 kunt u inzien (eventueel op microfilm) bij het BHIC.
De jaargangen 1944 t/m 1974 zijn bij Heemkundevereniging Boxtel.
De jaargangen 1986 t/m 1995 bij Erfgoedvereniging Kèk Liemt te Liempde.
Het archief vanaf 2001 staat op de website van het Brabants Centrum..

Brabants Erfgoed
Website met verhalen, biografieën, erfgoedinstellingen (musea,archieven,heemkundekringen en hun collecties)


Brabants Heem
Overkoepelt momenteel 123 Brabantse heemkundekringen met meer dan 33.000 leden incl.de stichting Kèk Liemt te Liempde


Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC-Den Bosch)
De website "Open Archieven"(zie hiernaast) kent voor het opzoeken van genealogische gegevens (stamboomgegevens) meer mogelijkheden dan het BHIC.
M.b.t. Liempde in :
-Notaris-, schepen- en andere akten
-Verhalen
-'n Fotobank
-Kadasterkaarten uit 1832 (Minuutplans en OAT's)
-Kadastrale legger Liempde en de oorspronkelijk
 aanwijzende tafel (1832)
-Huwelijksakten van Boxtel en Liempde
-Wat zit er in

 
Buurtbank Brabant
Vastleggen van verhalen in de taal van de streek en interviews over het leven van vroeger, met enkele interviews van o.m. Jan v.d.Sande en Nico van Hal.

Centrum voor familiegeschiedenis (C.B.G.)
Online database bevat o.m. 11 miljoen persoonsvermeldingen, 95.000 stambomen en meer dan 300.000 familienamen

Delpher
Met publicaties uit : boeken, boeken uit de googlecollectie,
krantenartikelen,tijdschriften en radiobulletins vanaf 18e eeuw ook m.b.t. Liempde

Dorpsberaad Liempde
Doel: bewaken van de identiteit en leefbaarheid van het dorp Liempde, ook voor de langere termijn

Erfgoed Brabant
Diverse projecten waaraan heemkundekringen kunnen deelnemen
w.o. de Brabant Cloud een duurzame digitale infrastructuur t.b.v. het vastleggen,bewaren en delen van alle erfgoedinformatie van de provincie zoals colllecties,monumenten,personen,organisaties,verhalen,plaatsen en historische gebeurtenissen.

Genealogie (kroniek) Van de Laar
Familiekroniek Van de Laar.Stamboom uitgegeven op 30 maart 1998. Deel 1 : Sint Oedenrode. Deel II : Liempde 

Genealogie (Stamboom Liempde Boxtel van Wilbert Steenbakkers)
Doop-,trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand en familieonderzoeken

Genealogie Ger van den Oetelaar
Met o.a. akten & regesten betreffende Liempde uit de 14e en 15e eeuw.
(Regest= korte samenvatting van akte of oorkonde)

Genealogie Ger van den Oetelaar (Boek Velder en Heerenbeek)
Boekwerk Velder en Heerenbeek.Oorsprong en toekomst van twee natuurparels in het Groene Woud. Alle aanvullingen en wijzigingen worden hierop vermeld.

Genealogie Ger van den Oetelaar (Index van het boek Velder en Heerenbeek)
Index/ trefwoordenlijst van familienamen en geografische namen (cursief)

Genealogie Robert van der Velden
Genealogie van het geslacht Van der Velden incl. de stamboom van de Kleuskes (Kinderen van der Velden)

Het Groene Woud
Nationaal landschap van aaneengesloten natuurgebieden en authentieke landschappen tussen s-Hertogenbosch,Eindhoven en Tilburg

Lokale geschiedenis
Boeken, prenten en documenten uit alle gemeenten
in Nederland per provincie w.o. Liempde en Boxtel

MooiBoxtelKrant
Met artikelen uit Liempde uit het archief vanaf 17 september 2014

MooiRooiKrant Sint Oedenrode
Verschijnt niet meer in Liempde maar in het archief kunnen nog artikelen uit Liempde worden opgezocht t/m 2014

Museum Boxtel (MUBO)
Museum dat geschiedenis van Boxtel verteld met vaste expositie (Canon van Boxtel), wisselexposities,educatieprjecten,lezingen en rondleidingen.
 
Nationaal Archief
Archiefmateriaal,foto's,kaarten van de rijksoverheid
maatschappelijke organisaties en individuele personen
van nationaal belang.
Op deze website staat informatie over de (wettelijke) taken, verantwoordelijkheden en (kennis)functie van het Nationaal Archief. Voor het raadplegen van archieven en informatie over onze culturele activiteiten kunt u via deze website terecht op www.gahetna.nl.


Oorlogsbronnen
Netwerk van oorlogsbronnen. Kenniscentrum gefaciliteerd
door het N.I.O.D. (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie). Ook met gebeurtenissen uit Liempde.  

Open Archieven
Doorzoeken van genealogische gegevens van vele Nederlandse archieven. De persoonsvermeldingen van het BHIC die zich ook hierin bevinden kunnen met meerdere zoekopties worden opgezocht.
 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
---Beeldbank
Afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt van monumenten,archeologie en landschappen en de kunstcollectie.
---Kadastrale kaarten 1811-1832.

Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Aanbieden van producten en diensten mb.t. archief- en stamboomonderzoek van de gemeente 's-Hertogenbosch incl. Bokhoven, Empel en Meerwijk, Engelen, Nuland en Rosmalen
en "Dataschurk" een database met criminele procesdossiers periode 1550-1803 

Stichting de Brabantse Boerderij
Behoud van cultuurhistorische waardevolle boerderijen in Noord-Brabant en van de omgeving van deze boerderijen : erf, bijgebouwen, landschap en agrarisch erfgoed

Stichting Brabantse Bronnen
Bevordering kennis van de cultuurgeschiedenis en de culturele identiteit van Brabant en zijn regio's,door digitale ontsluiting van Brabants bronnenmateriaal
1e Project is het Digitaal Oorkondenboek van Noord-Brabant.Vroegste bronnen uit eigen regio tot 1312 (Database met zoekmogelijkheid) 


Topotijdreis
200 jaar topografie.Terugkijken hoe dorp of stad er 200 jaar geleden uitzag,afhankelijk van de informatie die het Kadaster heeft.
periode 1815-2015

Verhalenbank
Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut met o.a. verhalen uit het boek "Kulhannes"van Roger van Laere uitgave van de Stichting Kèk Liemt uit Liempde

Wat staat daer
Een oefentool voor het lezen van oude handschriften (paleografie).
Spelenderwijs leren van oud schrift.

Wat was waar
Historische informatie over elke plek in Nederland,
toegang tot groot aantal plaatsgebonden collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen.
Beëindigd per 1 januari 2016. Zie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Wie was wie
Personen zoeken,stamboom bouwen en delen

Weblinks

Contactgegevens

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1
5298 CD Liempde

Postadres:

Vendelstraat 17
5298 CW Liempde

Contact

T. 06 53748704

info@kekliemt.nl

IBAN-nummer:
NL35 RABO 0128 7078 52