Stichting Kèk Liemt/Erfgoedvereniging Kèk Liemt - Samenwerking SPPiLL

Op 13 december 2014 heeft de stichting Kèk Liemt in de Herenkamer van het Groot Duifhuijs (Kasteren) een samenwerking gesloten met de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, kortweg SPPiLL. Deze samenwerking behelst participatie in drie werkgroepen rond te realiseren projecten in Liempde in de periode 2014 t/m juni 2017. Wegens het verlengen van het project door de provincie Noord-Brabant is de samenwerking tussen stichting Kèk  Liemt en SPPiLL in 2016 eveneens verlengd t/m 31 december 2018. Doordat vanuit de provincie e.e.a. wederom is verlengd t/m 31 december 2019 wordt ook de samenwerking met SPPiLL vanuit Kèk Liemt verlengd.

Dit gebeurt in samenspraak met Stichting Kèk Liemt, de onlangs opgerichte Erfgoedvereniging Kèk Liemt en SPPiLL. Daarbij wordt ook gekeken naar een uitgebreidere samenwerking waarbij de Erfgoedvereniging haar activiteiten veelal ontplooit vanuit bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. 

De te realiseren projecten zijn: bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd (Barrierweg 4), centrumplannen Liempde (opkrikken omgeving d'n tip, Concordiapark/Raadhuisplein en Keefheuvel) en natuur- en cultuurprojecten (grenswallenproject De Geelders en landgoed Velder, herstellen van oude waterputten en bakhuisjes, opknappen kiosk in het Concordiapark en het terugbrengen van een schaapskooi in het buitengebied). 

Kèk Liemt levert daarbij kennis en menskracht in relatie tot de cultuurhistorische achtergrond van genoemde projecten.
Zie ook www.sppill.nl  

Contactgegevens

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1
5298 CD Liempde

Postadres:

Vendelstraat 17
5298 CW Liempde

Contact

T. 06 53748704

info@kekliemt.nl

IBAN-nummer:
NL35 RABO 0128 7078 52