Grenzen verbinden: Paal de Drie-Steen De Scheeken

Samen met het Roois Cultureel Erfgoed, heemkundekring Dye van Best en stichting Kèk Liemt wordt gewerkt aan het meer beleefbaar maken van het "wederopbouw(gebied) De Scheeken". Dit komt voort uit het project Paal de Drie-Steen waarbij op het driegrenzenpunt van de gemeenten Sint-Oedenrode, Best en Liempde (sinds 1996 gemeente Boxtel) in 2010 een nieuwe grensmarkering is geplaatst door de burgemeesters van genoemde gemeenten. Als werktitel voor vervolgacties is gekozen voor "grenzen verbinden". We werken hiermee samen met een project dat vanuit de Stichting de Brabantse Boerderij (SdBB) is opgezet rond de zogeheten "Atlas van de Wederopbouw" (periode 1940 - 1965) waar de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) momenteel aandacht voor vraagt. De bedoeling van de samenwerking op heemkundig gebied is onder meer het concretiseren van enkele projecten in het gebied, zoals het plaatsen van zogeheten schei-eiken, aandacht voor de populier (dat laatste is inmiddels door Natuurwerkgroep Liempde opgepakt in samenwerking met de populierenwerk Meierij) en het in beeld brengen van de wederopbouw boerderijen. Vooralsnog heeft dat laatste geleid tot een publicatie vanuit Liempde over De Scheeken (december 2016). In intergemeentelijk verband wordt door de samenwerkende partijen aangestuurd op interviews met bewoners die de wederopbouw hebben meegemaakt en dit beleefbaar te maken met moderne communicatiemiddelen. 

Contactgegevens

Bezoekadres:

Raadhuisplein 1
5298 CD Liempde

Postadres:

Parkstraat 20
5298 CE Liempde

Contact

T. 0411 63 20 81
T. 0411 63 12 84

info@kekliemt.nl

IBAN-nummer:
NL35 RABO 0128 7078 52