Erfgoedvereniging Kèk Liemt

kleine cultuurhistorische elementen

Onze vereniging heeft, in samenspraak met de gemeente Boxtel en het parochiebestuur, in overweging om enkele van historie belangrijke kleine cultuurhistorische elementen in de toekomst te onderhouden. Hiertoe sluiten we een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Het betreft, in willekeurige volgorde, de navolgende elementen: archeologische monument Oude Kerkhof op de hoek Pastoor Dobbeleijnstraat/Kerkakkers -gemeentelijk eigendom-, de Lourdesgrot in de Kloosterhoftuin -gemeentelijk eigendom- en het rijksmonument Mahiekelder op het rk kerkhof -eigendom Heilig Hartparochie-.

De coördinatiefunctie van deze werkgroep is in handen van Harrie Raaimakers. Tevens maakt ons lid Jan van Vugt deel uit van de werkgroep.