Erfgoedvereniging Kèk Liemt

commissie Straatnaamgeving gemeente Boxtel

De voorzitter van de Stichting Kèk Liemt, Arnold van den Broek, is lid van de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Boxtel. Deze commissie adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het toekennen van nieuwe straatnamen in de gemeente Boxtel. Per 1 januari 2021 bestaat de gemeente uit de kernen: Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde.

In het voortraject van nieuwe bouwplannen wordt ambtelijk, in samenspraak met leden van heemkunde- en erfgoedverenigingen, welke nieuw toe te kennen straatnamen in genoemde plannen zouden passen. Daarbij wordt veelal aangesloten bij eeuwenoude veldnamen uit het te ontwkkelen gebied. Soms komen ook straatnaamwijzigen voor, zoals bij ombouw van wegen en/of spoorwegen. 

In Liempde is het sinds de instelling van Liempdse straatnamen in 1955 gemeengoed dat normaliter geen personen in de Liempdse straatnamen worden vernoemd. In 1955 is echter een uitzondering gemaakt voor de Pastoor Dobbeleijnstraat. Genoemd naar de eerste pastoor van de zelfstandige parochie Liempde (1603-2015): Gerard Dobbeleijns. Het toeval wil dat in het raadsvoorstel destijds de naam 'Pastoor Dobbeleijnsstraat' met 2 ss was opgenomen, maar dat een s helaas uit het definitieve raadsbesluit is geschrapt waardoor er thans nog steeds op de straatnaam staat "Pastoor Dobbeleijnstraat."

Op 28 november 2022 heeft Arnold van den Broek een lezing verzorgd in bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd met als titel: "De historie achter de Liempdse straatnaamgeving." Gelet op de brede belangstelling is in de toekomst een nieuwe lezing met nog meer anecdotes niet uitgesloten. 

Plaatsvervangend lid is namens Kèk Liemt: Wim van Erp.