Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Expositieruimte De Kleuskes

 
De stichting Kèk Liemt, die de expositieruimte in de voormalige woonboerderij van de Kleuskes beheert, ontvangt u graag voor een nadere uitleg van het centrale thema rond de (wissel)exposities: “In en um ’t gedoentje. Met behulp van unieke filmbeelden uit 1973, een diaserie en een levendig verhaal, wordt u teruggevoerd naar het leven en werken van de Kleuskes. U snuift als het ware het leven en werken op het (Brabantse) Liempdse platteland van weleer op, waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan en waar het klompen maken een noodzakelijke bijverdienste voor de winterdag betekende. 
 
Bezoekadres expositieruimte De Kleuskes
Oude Dijk 19-21 - ingang De Kleuskes.
 
Openingstijden: het gehele jaar uitsluitend op afspraak zowel individueel als voor groepen. 
 
SPECIALE OPENSTELLING IN 2024 I.V.M. FESTIVITEITEN 10 JAAR MuBo (Museum Boxtel)
Op zondag 21 april en zondag 5 mei 2024 is de expositieruimte tussen 13:00 en 16:00 uur geopend voor het publiek en krijgt u uitleg over de collectie. Toegang gratis. Giften zijn natuurlijk van harte welkom.  
    
Afspraken maken voor een bezoek? 
Via Jan van de Sande, tel. 0411 631895 of via info@kekliemt.nl
 
Bij geen gehoor tel. 0411 631799
 
 
   
Per openbaar vervoer:
Trein: halte station Boxtel - buurtbus 203 vanaf station Boxtel (elke kwartier voor het hele uur) - halte Concordiapark - loop 400 meter via de Oude Dijk. 
 
OV-fiets op station Boxtel.
 
Groepswandelingen
Naast een bezoek aan de expositieruimte, verzorgt Erfgoedvereniging Kèk Liemt groepswandelingen door het dorp onder andere naar de twee beschermde dorpsgezichten en langs de talrijke rijks- en gemeentelijke monumenten; beelden en/of naar de oude stichtingsplek van de (voormalige) R.K. parochie Sint Jans Onthoofding (28 april 1603) aan de Kerkakkers nabij de oevers van de Dommel.
 
Daarnaast kan ook, onder begeleiding, de kerkenpadroute worden gefietst en gewandeld. In overleg is een groepswandeling en/of fietstocht in en om Liempde op maat samen te stellen. Begeleide groepswandelingen en/of fietstochten vanuit de Erfgoedvereniging kosten € 5,00 per persoon. Dat is inclusief een kopje koffie of thee in bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. Voor reserveringen tel. 0411 631799 of via info@kekliemt.nl
 
Geschiedenis
Om u een indruk te geven hoe de expositieruimte in de voormalige woonboerderij van de kinderen Van der Velden tot stand is gekomen, vindt u hierbij in het kort de geschiedenis van de familie (kinderen) Van der Velden.
   
Op korte afstand van de expositieruimte woonde eertijds Nicolaas van der Velden, in de Liempdse volksmond, vanwege zijn klein, stevig postuur, Kloaske van der Velden genoemd. “Hij was een eenvoudig, rechtvaardig, godvrezend man, waarvan niemand kwaad sprak. Zo staat te lezen op de tekst van zijn zwartgerande bidprentje. Nicolaas (Kloaske) van der Velden die leefde van 1818 tot 1908 was getrouwd met Maria van de Laar en had twee zonen, waarvan de jongste priester werd. De oudste zoon, Petrus van der Velden, geboren op 9 augustus 1852 werd al gauw, zoals in deze streken in die tijd gebruikelijk was, Piet van Klaoskes, genoemd.
   
Piet trad in de voetsporen van zijn vader en werd boer. Hij trouwde met Bertha Schoenmakers, Bertha van de Hoef genaamd, en kreeg twee zonen en drie dochters, die luisterden naar de naam Dorus, Marie, Jans, Anna en Johanneke. Samen groeiden ze op in een rooms gekleurde boerensfeer.
   
Toen Dorus, de oudste, 18 en Johanneke, de jongste, 9 jaar oud was, stierf moeder en drie jaar later vader. Een beroerde situatie voor de jongste van ‘de Kleuskes’, zoals ze al snel werden genoemd. Geen familie; enkel tante Dora leefde nog. Het was deze langlijvige tante Dora bij wie de Kleuskes gingen wonen, nadat er aan haar woning een stal en een schuur waren aangebouwd. Na haar dood in 1919 leefden de Kleuskes hier, voor en met elkaar, tezamen met een arbeider, een paard, een paar koeien, ’n varken, een paar kippen en een haan.
   
Kleine mensen, die op basis van ernst en bezorgdheid een glans van eenvoud en blijmoedigheid uitstraalden; die zuinig leefden en vasthielden aan tradities. Hun levensritme, dat gehuld was in boerenkledij en gestut werd door mik, stamp en peperkoek, trilde vanuit het verleden en gedoogde het heden. Het heden waarin ze leefde als bezorgde, bescheiden mensen, die anderen ter ere Gods hielpen en die een levenspad bewandelden, dat gevormd werd door werken, bidden, eten en rusten. Zij geloofden in God als opperheer; in Maria als troosteres en in de pastoor als herder van zijn kudde schapen. Ze geloofden in de kracht van het Lourdeswater, dat genezing brengt en in de macht van het ‘palmtakske’ dat, gedrenkt in wijwater, donder en bliksem weerstond.
   
Dit gedeelde Christelijke levenspad, geplaveid met tegels van verdriet, zorg en vreugd, werd korter en smaller met de dood in 1975 van Marie, van Johanneke in 1977, van Dorus in 1978, om te eindigen met de dood van Anna en Jans in 1982, ware het niet dat de Kleuskes bij testament hadden bepaald dat een deel van hun bezittingen dienstbaar gemaakt moest worden aan de Liempdse gemeenschap.
   
Stichting Kinderen Van der Velden.
Een stichting, de stichting 'Kinderen van der Velden' werd in het leven geroepen en gaf de wensen van de Kleuskes gestalte. De boerderij, een langgerekt, zachtademend gedoentje met stolpen, beelden, borden, biezematten stoelen en een met bedstee en goei kamer gesierd voorhuis, was tot 15 juni 2023 nog in tact, zoals het in 1982 verlaten werd. Inmiddels is het gedoentje door de beheersstichting verkocht wegens achterstallig onderhoud aan een particulier die de boerderij restaureert, waarbij originele elementen in dit Rijksmonument bewaard blijven. In verband met (toekomstige) bewoning zijn het woongedeelte en d'n hof sinds 1 juli 2024 niet meer toegankelijk. 
 
In het voormalige stalgedeelte klinken nog wel de houten sleegers van de beugelclub. De hooizolder is in 1989, met behulp van enkele instellingen, ingericht als expositieruimte en wordt beheerd door de plaatselijke Stichting Kèk Liemt.