Erfgoedvereniging Kèk Liemt

2021 (Geplaatst op: 26-06-2021)

Droogte vroeger

Extreme droogte van alle tijden. 

Door de extreme droogte en warmte van de afgelopen zomer kwam geregeld de vraag naar voren: “Krijgen we hier meer mee te maken? Wat is de oorzaak? Kunnen we hier iets aan doen?” Er zullen wel verschillende antwoorden zijn, maar één ding is zeker: het is niet alleen van deze tijd.

Uit het gemeentearchief van Liempde: In het jaar 1692 is in Liempde (en natuurlijk in de wijde omgeving) sprake van extreme langdurige droogte en warmte.

Hierdoor was de oogst van de grotendeels boerenbevolking totaal mislukt. De Schepenen (van Liempde) verklaren dat niemand meer koren in voorraad heeft dan voor het eigen gezin en dan ook nog voor hooguit 6 tot 8 weken, behalve de groot-grondbezitters, die nog wel van de ene naar de andere oogst kunnen leven. Degenen, die geen koren meer hebben, zullen dit elders moeten kopen, anders zullen zij verhongeren of naar elders moeten vertrekken. Verder wordt gezegd, dat ook koren wordt geleverd aan de vijand, door degenen die dit wel hebben, wat natuurlijk veel opbrengt.

Een jaar later (1693) wordt het dorp weer getroffen door een ramp. Hevige wind met regen- en hagelbuien verwoesten weer een groot deel van de oogst.

Het jaar 1724 is ook een rampjaar: door eerst vorst, dan hagelbuien en daarna een periode van langdurige droogte. De oogst is totaal mislukt en er is niets geoogst dan een klein beetje stro. De inwoners van Liempde zijn niet in staat om de dorpslasten te betalen.

Het jaar 1733 is alweer een rampjaar. Vorst, hagel en excessieve droogte zorgen voor een grote misoogst. De heer en meester van het kwartier Peelland, aan wie men belasting moet betalen, kreeg dat najaar ƒ 500,00 minder aan inkomsten van de inwoners van Liempde in vergelijking met een normaal jaar.

Het jaar 1749 is extreem nat geweest. Gedurende lange tijd hebben de weilanden onder water gestaan en daarna hebben de koeien en schapen hierop gegraasd. Er is toen een groot deel van de veestapel van Liempde gestorven door het grazen op de verzuurde en bedorven weide. Willem Cornelis Tracken uit Best verklaart dat hij in Liempde meer dan 130 koeien of rundvee de vellen heeft afgedaan. Verder zijn  er meer dan 100 schapen gestorven.

De mensen in Liempde hebben in die jaren veel armoede geleden. Wij hebben afgelopen zomer wel eens geklaagd over de droogte, maar ook genoten van het mooie weer.

Jan van de Sande,

lid Erfgoedvereniging Kèk Liemt.