Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Samenwerking SPPiLL

Op 13 december 2014 heeft de stichting Kèk Liemt in de Herenkamer van het Groot Duifhuijs (Kasteren) een samenwerking gesloten met de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, kortweg SPPiLL. Deze samenwerking behelst participatie in drie werkgroepen rond te realiseren projecten in Liempde in de periode 2014 t/m juni 2017. Wegens het verlengen van het project door de provincie Noord-Brabant is de samenwerking tussen stichting Kèk  Liemt en SPPiLL in 2016 eveneens verlengd t/m 31 december 2018. Doordat vanuit de provincie e.e.a. wederom is verlengd t/m 31 december 2019 is ook de samenwerking met SPPiLL vanuit Stichting Kèk Liemt verlengd.

 
De te realiseren projecten zijn, waarvan medio 2019 de meeste al zijn gerealiseerd zijn: bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd (Barrierweg 4) inclusief realiseren boerenerfcentrumplannen Liempde (opkrikken omgeving d'n tip, Concordiapark/Raadhuisplein en Keefheuvel) en natuur- en cultuurprojecten (grenswallenproject De Geelders en landgoed Velder, herstellen van oude waterputten en bakhuisjes, opknappen kiosk in het Concordiapark en het terugbrengen van een schaapskooi in het buitengebied). 
 
Kèk Liemt levert daarbij kennis en menskracht in relatie tot de cultuurhistorische achtergrond van genoemde projecten.
Zie ook www.sppill.nl