Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Publicaties over Liempde

Onder de vlag van de Stichting Kèk Liemt zijn over Liempde en haar bewoners diverse publicaties, al dan niet in boekvorm, verschenen. 
 
Een bloemlezing:
 
 • Het Liempdse Raethuis 1976
 • Het Groot Duifhuis en De Duiventoren  1977  
 • De Liempdse kerk en haar pastoors 1978
 • Bescheiden uit het gemeentearchief van Liempde over Liempdse kinderen 1979
 • Van moorpijp noar palmbos: Liempdse gebruiken en gewoonten bij geboorte, verkering en bruiloft 1979
 • Vijf jaar Kèk Liemt 1979
 • Liemt naor de mêrt 1979
 • Van Liemt en de boeremèrt 1981
 • Kasteren, een gehucht apart 1982
 • Het Liempdse rijk van Sint Albertus 1984
 • Driek 1986
 • Liempde ’n dorp 100 jaar geleden 1986
 • De aansluiting van Liempde op de rijksweg Den Bosch – Luik in 1888 1988
 • Marinus 1990
 • Wandelen/fietsen 1992
 • Van Wieleman tot Dagmaat, stand van zaken veldnamenonderzoek 1992
 • Kulhannes 1992
 • De Vlaswiek 1994
 • Een schakelend dorp 1995
 • Beelden(de) kunst in Liempde 1997
 • Het boerenleven in Liempde in de Twintigste Eeuw 1999
 • Liempdse contreien in naam door de eeuwen heen - april 2002
 • Liemt sprak - juli 2002 
 • Liempde in oude ansichten en foto's - januari 2013
 • Kèk Liemt - december 2014 (jubileumuitgave 40 jaar Kèk Liemt) - niet in de handel
 • Gerard Schalkx, onze dorpsfotograaf, zestig jaar fotografie in Liempde en Het Groene Woud - 15 november 2019
In coproductie:
 • Brabantse biografieën deel 7: Boxtel en Liempde - april 2006
 • Velder en Heerenbeek                                         Oorsprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud - 9 november 2015
 • De Liempdse Scheeken tussen Gemeijnt en Wederopbouw Van Woeste Grond naar Natuurparel - 10 december 2016
 • Het Steenen Huijs met gebinte, stal ende schuren Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde - 16 november 2017
 • Verborgen middeleeuwen in Het Groene Woud Historische, landschappelijke en ecologische rijkdom van de grenswallen - 3 november 2018
  
Sommige publicaties van verschenen werken zijn uitverkocht en verschijnen niet meer in herdruk.
  
Voor eventuele vragen over publicaties en het plaatsen van bestellingen kunt u contact opnemen met:
 
Stichting Kèk Liemt afd. boekenbeheer 
per e-mail info@kekliemt.nl