Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Naamborden van gehuchten

Gehuchten in de gemeente Boxtel.
Dat is de naam van de flyer die zaterdagochtend 27 juni 2009 in De Ceulse Kaar te Boxtel is uitgedeeld aan belangstellenden uit de 9 gehuchten, die door de gemeente Boxtel in nauwe samenwerking met de heemkundekring Boxtel en Stichting Kèk Liemt, in beeld zijn gebracht. De flyer waarvoor de heemkundekring Boxtel tekende, is verkrijgbaar bij het VVV te Boxtel en het VVV-servicepunt Liempde, gevestigd in café Het Wapen van Liempde.
   
Cleijnder Liempde, Kleinderliempde, Kleinder Liempde. Cleijnder Liempde, Kleinderliempde, Kleinder Liempde. Cleijnder Liempde, Kleinderliempde, Kleinder Liempde.
Wethouder Ger van den Oetelaar onthulde zaterdagochtend, nabij De Ceulse Kaar, een van de 27 bordjes die de 9 uitgekozen gehuchten van heden meer bekendheid moeten geven. Het betrof het naambord Kleinder Liempde. Verder gaat het in Boxtel om de gehuchten: Langenberg, Tongeren, Selissen, De Roond en Luissel. In Liempde zijn borden geplaatst bij de gehuchten Kasteren, Vrikhoven en Hezelaar. Voorzitter Arnold van den Broek van Stichting Kèk Liemt loodste de aanwezigen tijdens de bijeenkomst, via een powerpointpresentatie, door de historie van de 9 gehuchten, hun ligging, naamgeving en de wijze waarop de selectie van de gehuchten tot stand is gekomen. Deze presentatie treft u bijgaand aan.
   
Website
Op de website van zustervereniging heemkundekring Boxtel (www.heemkundeboxtel.nl) treft u onder het kopje Boxtelse geschiedenis en verder het deelproject: Naamborden gehuchten een beschrijving van de in Boxtel in beeld gebrachte gehuchten aan. Hierbij de Liempdse gehuchten beschreven te weten: Kasteren, Vrilkhoven en Hezelaar.
   
Gehucht Kasteren
Kasteren In de Bossche protocollen zijn diverse vermeldingen van Casteren te vinden. De oudste stamt uit 1367. Het Latijnse Castra betekent legerplaats. Castrum = versterkte plaats, schans, legerkamp. Bewijzen zijn daar tot op heden niet voor gevonden. Zeker is wel dat het buurtschap zich heeft ontwikkeld uit, al in de late middeleeuwen ontstane, herengoederen. Uit “Hove ten Acker” ontwikkelt zich het Groot Duyfhuis met duiventoren gelegen aan de Hoevedreef. Bij de rivierovergang is ook al vroeg sprake van een watermolen waar graan werd gemalen en olie geslagen. De restanten van de Kasterensche watermolen zijn begin jaren ’60 van de vorige eeuw door een brand verwoest. Heilige Antonius met het varken kent sinds begin 1982 weer een eigentijdse plek aan De Maai. Eerst als eenvoudig kleinnood. In 2003 als volwaardige veldkapel gelegen tussen de bolle akkers.
   
Gehucht Vrilkhoven
Dit gehucht kende vele schrijfwijzen zoals Vrilechoven, Vrulkhove en Vrillikhoven. Eerste vermelding 1320. Vrilike kent volgens het handboek van J. Verdam vele betekenissen zoals zelfstandig, als vrij man. In vrijheid, ongehinderd. Zonder vrees. Uitgaande van deze betekenis is een hoeve voor te stellen die toebehoorde aan een vrije edelman. Een man van betekenis. Andere auteurs veronderstellen dat ‘vrilik’ afgeleid is van een persoonsnaam Frilo of Frithilo, een vleivorm van Fridobald. Vrilkhoven is dan de hof of hoeve van Frithilo. Als gebied laat Vrilkhoven zich beschrijven als het hoogst gelegen akkergebied van Liempde. Ongeveer tot + 11,6m N.A.P. Aan de westzijde en zuidzijde aflopend naar de wat venige en natte gebieden van Ooiendonk en de Prangen. Aan de zuidwestrand bevindt zich de Ronde Akker of Rondenborch (naamsvermelding 1432). Deze naam kan dan slaan zowel op het perceel als op een “borg” = hoevecomplex. Het omgrachte perceel heeft een doorsnee van 75 meter en steekt ongeveer 1 meter uit boven de omgeving.
   
Hezelaar
De oudste vermelding van dit gehucht komt uit 1308. Hezelaar een gebied waar oorspronkelijk bos of struikgewas was, maar dat al vroeg in de historie uitgebaat en gecultiveerd werd. Op de Hezelaarse akkers zijn midden jaren ’80 resten uit de Romeinse tijd gevonden. Op de hoek Pastoor Dobbeleijnstraat – Kerkakkers liggen onder het maaiveld de restanten van de Sint Janskapel. Deze werd voor het eerst in 1420 genoemd. Sinds 1982 is dit een archeologisch monument. In 2003 is deze mogelijke stichtingsplek van Liempde, met gevoel voor historie ingericht als stilteplek. De Mariakapel van Beauraing (Herscheweg) en enkele Mariatableaus in huizen in het gehucht herinnering aan devotie.