Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Liempds' Volkslied

Zondag 13 september 2009 hebben Frans van Driek van Joane en An van Aart van Jantjes de CD van het Liempds’ volkslied op het terras van Het Wapen van Liempde ten doop gehouden. 
 
In kledij uit de jaren dat wijlen pastoor Kluijtmans het lied schreef, wist Frans op treffende wijze de (her)geboorte van het lied te beschrijven. 
 
Dirigent Mies Bressers van hofkapel De Kromploegers en Henk Lommers van het RK kerkkoor Cantate Domino mochten het eerste exemplaar in ontvangst nemen. 
 
Daarna was het de beurt aan de leden van de hofkapel en het koor en vervolgens aan de bezoekers op het terras. 
 
Met basisschool De Oversteek is afgesproken om rond het uitbrengen van de CD een lesbrief voor de jeugd te maken waardoor de traditie van het Liempds’ volkslied in dit jaar van de tradities ook voor de toekomstige generaties levendig blijft. 
 
Ook de Liempdse muziek- en koorgezelschappen hebben de tekst en de muziek op papier gekregen zodat ook vanuit zangminnend Liempde, het Liempds’ volkslied tot in lengte van jaren blijft doorklinken.