Erfgoedvereniging Kèk Liemt

2021 (Geplaatst op: 26-06-2021)

De Slag om Boxtel

Gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud

In alle corona-hectiek konden we een herhaling van het putjesgraven op onze gemeenschappelijke Liempdse buik schrijven. Jammer, want de belangstelling voor de gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud was een lichtpuntje in de donkere dagen van de pandemie. Dat bleek wel uit de overweldigende opkomst bij de mede door CARE georganiseerde veldkartering, het zoeklopen over de Roosakker op 4 oktober van het vorig jaar. Niet alleen was dat leuk, maar deelname en vondsten leidden tot een nieuwe CARE-activiteit: een summerschool rond het thema "de slag om Boxtel (1794)". Bij Boxtel begon de Bataafse republiek, wat kunnen we nog terugvinden en reconstrueren van de weinig bekende schermutselingen in onze contreien. Een interessant project dat alle kansen biedt om vele aspecten van archeologie en burgerparticipatie te be-akkeren.

Summer School

Via onze archeoloog Johan Verspay bundelt de Summer School het CARE initiatief met de archeologie-opleiding aan de UvA en streeft het naar samenwerking tussen studenten en leden van erfgoedverenigingen uit Het Groene Woud. 

In een tijdspanne van twee weken (26 juli t/m 6 augustus) worden vele kennis- en vaardigheidstrainingen gegeven die modulair gevolgd kunnen worden. Dat gaat in drie parallelle sessies, Vooronderzoek, Veldverkenning en Verwerking van de bevindingen, waarin vrijelijk gekozen kan worden tussen de onderdelen. Denk daarbij aan archiefonderzoek, kaartconstructie met GIS, bezoek aan het militair museum in Soeterberg (woensdag 28 juli), het werken met detectoren, graven, iets met grondradar, conserveren en fotograferen van vondsten alsmede publieke informatieverstrekking. Zo is er voor elk wat wils. Een uitgelezen mogelijkheid om binnen een raam van twee weken op passende (of alle) dagen jou welgevallige aspecten van geschiedkunde, historische geografie en archeologie tot je te nemen.

Meedoen

De Summer School loopt, zoals gezegd, van 26 juli tot en met 6 augustus. De voorbereidingen zijn in volle gang en half juli is het programma bekend. 

PS

Inmiddels is dit programma opgenomen in dit artikel alsook in de activiteitenkalender. Zie gele balk DOWNLOAD zoals hieronder weergegeven. 

 

 

 

Download Programma Summer School