Erfgoedvereniging Kèk Liemt

2020 (Geplaatst op: 17-09-2020)

Kort nieuws

Openingstijden Erfgoedkamer.

De erfgoedkamer in de voormalige raadzaal van het Liempdse gemeentehuis is elke woensdagmiddag weer open.  De avondopenstelling vervalt voorlopig. De openingstijd op woensdagmiddag is van 14:00 tot 16:00 uur.

Archeologische wandeling Kasterense akkers.

Zondag 4 oktober was de Archeologische wandeling over de Kasterense akker een groot succes. Naast een Romeinse munt en vermoedelijk een kartetskogel, werd er ook een vuurstenen werktuig gevonden in de vorm een zogeheten beksteker (zie foto). Dit is een combinatiewerktuig met een gekromd, bekvormig uiteinde. Deze werktuigen werden vervaardigd tussen ca 11.000-10.900 voor Christus. De prehistorische bewoners die hier destijds leefden hadden een nomadisch bestaan en voorzagen in hun levensonderhoud met jacht, visserij en het vergaren van voedsel en grondstoffen uit de natuur. De overige vondsten worden in de ArcheoHotspot bij De Groene Poort gewassen en gedetermineerd. Benieuwd naar wat voor vondsten er nog meer naar boven kwamen. Houd onze berichtgeving in de gaten. 

ZONDAG 8 NOVEMBER BUITENEXCURSIE EXCLUSIEF ONZE LEDEN - VERVALLEN vanwege verscherpte CORONA-MAATREGELEN 

Op zondag 8 november houden we een fiets- en wandeltocht met als thema de Karthuizers. We verzamelen om 10:00 uur bij het Groot Duijfhuis op Kasteren. Noteer alvast deze datum in je agenda. Later meer.