Erfgoedvereniging Kèk Liemt

2019 (Geplaatst op: 08-08-2019)

archeologievondsten CARE determineren

Na een zeer succesvol weekend “graven in eigen tuin” op 6 en 7 juli jl. zijn de vondsten uit de proefputten nu gewassen, gedroogd en opgeslagen in de Erfgoedkamer om te wachten op 'determinatie' (wat is het nu precies en uit welke tijd).

Dit najaar kunt u onder leiding van archeoloog Johan Verspay -zie daarvoor ook de website 'gemeenschapsarcheologie in Het Groene Woud' – meehelpen deze vondsten te determineren. Data hiervoor zijn nog niet bekend. We houden u op deze website op de hoogte.