Erfgoedvereniging Kèk Liemt

2019 (Geplaatst op: 06-08-2019)

Offerblok 'Gedenk den Armen' na 52 jaar weer thuis

Nadat heemkundige Frits Beelen in 1967 de offerblok, die tot dan toe nabij de ingang van het Liempdse kerkhof achter de Sint Jans Onthoofdingkerk had gestaan, redde van een afvalcontainer, keerde deze na 52 jaar op 30 juli jl. weer terug naar de Liempdse kerk.

Omdat Frits Beelen toezegde om na zijn overlijden de offerblok aan Stichting Kèk Liemt te schenken wordt nagedacht over een passende bestemming van deze blok, die eertijds door het Armenbestuur, de voorloper van de Bijstandswet, diende om gelden op te halen voor de minderbedeelden in ons dorp. De offerblok stond tot 1967 juist voorbij de ingang van het rk kerkhof aan de linkerskant. Gelet echter op de huidige staat van de offerblok en de kwetsbaarheid ervan keerde deze daar niet terug maar is deze, na conservering, vanaf 8 januari 2020 blijvend ten toon gesteld in de expositieruimte van De Kleuskes aan de Oude Dijk 19-21. Een replica van de blok staat overigens al tientalle jaren in d'n hof van De Kleuskes.