Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Looeind 11

Al in 1832 staat hier een boerderij. Dertig jaar later, omstreeks 1860, wordt op dezelfde plek een nieuwe hoeve gebouwd. De schuur die zich ten noorden van de boerderij bevindt is hiervan een overblijfsel en is nu in gebruik als vakantiewoning. In 1932 wordt het huidige gebouw gerealiseerd, dat dan dienst doet als boerderij. Het resultaat is een traditionele langgevelboerderij met een voor die tijd moderne gebroken dak. De bedrijfsruimte is traditioneel ingedeeld. De dakbedekking is in 1945 weggeblazen als gevolg van een nabije inslag van een V1-bom, te zien aan de afwijkende kleur van het dak. Tegenwoordig wordt de boerderij gebruikt als woonhuis.

 

 

De voorzijde van de langgevelboerderij is gericht op het westen. De weg langs de voorgevel herinnert aan een openbare weg naar de Dazingstraat.

Oorspronkelijk moet de oude boerderij uit 1860 een driebeukig hallenhuis zijn geweest. Dit blijkt uit het feit dat de kap nog steeds wordt gedragen door een ankerbalkgebint met hierop A-vormige schaarspanten. Het dragend gebint dateert waarschijnlijk uit de zeventiende of vroeg achttiende eeuw.

De bij dit type huis gebruikelijke zijbeuken zijn gesloopt. Waarschijnlijk is dit gebeurd bij het aanbrengen van een bakstenen ommuring ter vervanging van de oorspronkelijke gevels van beleemd vlechtwerk. De bestaande plee, aangebouwd aan de oude boerderij, bleef gehandhaafd en werd gebruikt door de bewoners van de nieuwe boerderij. Hierin was namelijk geen plee gebouwd. Het achterste deel van de boerderij heeft een afwijkende kleur dakbedekking. Het overgrote deel aan dakbedekking is blauw, slechts een klein deel is rood gekleurd. Dit heeft te maken met de inslag van een V1-bom in 1945 op een perceel achter de boerderij. In die tijd waren er geen blauwe dakpannen meer verkrijgbaar.

Naast de boerderij bevindt zich een oude bijschuur, een overblijfsel van de oude boerderij uit 1860. Bij de bouw van de langgevelboerderij in 1932 is een deel van deze eerdere boerderij afgebroken. Het bedrijfsgedeelte en een klein deel van de woning zijn als extra bedrijfsruimte bij de nieuwe boerderij gehandhaafd en ingericht als stal voor varkens, een grupstal en opslagruimte.

De boerderij heeft tot eind vorige eeuw een agrarische functie gehad met ruimte voor circa 30 melkkoeien. In het begin van de eenentwintigste eeuw is het pand gerenoveerd tot woonboerderij met behoud van de uiterlijke en een deel van de innerlijke kenmerken. In 2007 is de schuur – het restant van de oude boerderij – gerestaureerd en omgebouwd tot een vakantiewoning.

De boerderij ligt in zowel in de straat als in het buurtschap ‘Looeind’. Begin veertiende eeuw bestaat Liempde uit een aantal verspreid gelegen buurtschappen, onder andere bij het goed ‘Ten Kerchove’ (Den Berg), goed ‘Ten Acker’ (Kasteren/De Maai), op Vrilkhoven en op Hezelaar. Kleinere buurtschappen in die tijd zijn Koestraat en Looeind. Er worden verschillende gewassen verbouwd en er wordt vee gehouden. De Hertog van Brabant heeft ‘De Gemeijnten’, gemeenschappelijke gronden buiten deze buurtschappen, in ‘eeuwigdurende erfpacht’ gegeven. Dit waren gebieden met bossen, heide en drassige gronden. Op het snijpunt van de verbindende wegen ontstaat geleidelijk aan een dorpskern, het latere hart van Liempde.

Looeind is de tegenwoordige naam van het buurtschap, dat in het verleden vele schrijfwijzen heeft gekend: Loeent (1493), looeynde (1507), Loijende (1661), Looyeynde (1669), Looijeynde (1750), Loeijent (1756), Looeind (1832), Loyend (1837) en Loeend (1841). De meeste verklaringen van de naam ‘Loo’ wijzen op het voorkomen van op wat hogere zandgrond gelegen lichte houtwas of bos. ‘Looeind’ wijst dan op het einde van het grote geheel, het bos. Het oude buurtschap ligt aan de zuidzijde van de dorpskern, tegen bosgebied De Scheeken aan.

  • Beschrijving gemeentelijk monument, 1998.
  • Input van de huidige eigenaren Geert en Désiré van Laarhoven, november 2011.