Erfgoedvereniging Kèk Liemt

Barrierweg 23

Deze langgevelboerderij staat op de plaats waar in het begin van de negentiende eeuw ook een hoeve staat. Vanwege de slechte onderhoudsstaat  wordt deze boerderij in 1876 herbouwd in de huidige vorm. Een aantal onderdelen blijft bewaard, zoals de kelder, de ankerbalkgebinten in het achterhuis en de brandmuur. De voorgevel van de boerderij is gericht op het zuiden, gelegen aan een toenmalige openbare weg. Deze weg verdwijnt in 1970, wat de schijnbaar merkwaardige ligging van deze hoeve ten opzichte van de Barrierweg en Eikendaal verklaart. Aan de noordzijde van de boerderij liggen de varkensschuur die dateert uit 1880 en het bakhuis uit 1848. 

 

 

De boerderij heeft een rechthoekige oppervlakte en een zadeldak met wolfeind aan de kopgevel van het woonhuis. Aan de achterzijde ligt de dakvoet aanmerkelijk lager. De gevels van de boerderij zijn opgetrokken uit kleurige bakstenen. De gevels van het woonhuis bestaan uit rode stenen, voor de kopgevel wordt een gele steen gebruikt. De voorgevel bij het woonhuis heeft een vernieuwde deur in een oud kozijn. Aan weerszijden bevindt zich een venster met een oud kozijn en vernieuwde ramen.

Op de schuurgevel zijn verschillende bouwsporen goed te zien. De oorspronkelijke dubbele staldeur is vervangen door een enkele deur met een lichte boog aan de bovenzijde. 

In het voormalige bedrijfsgedeelte staat de oorspronkelijke gebintconstructie van de boerderij uit het begin van de negentiende eeuw. Uit die tijd dateren ook de kelder met tongewelf, de opkamer, de brede schouw, het schoorsteenkanaal en de brandmuur. Mooi detail is de gang met betegelde lambrisering en vloertegels met een geometrisch motief uit 1920.

De varkensschuur uit 1880 is opgetrokken uit baksteen in kruisverband. Het heeft een zadeldak dat deels uit blauwe en deels uit rode pannen bestaat. De gevel aan de erfzijde bevat twee staldeuren en -vensters. In de kopgevel bevindt zich een later geplaatst ijzeren stalraam. De achtergevel bevat twee dichtgezette luikopeningen.

Het bakhuis, waar brood en koek werd gebakken, stamt uit 1848 en is in hoofdvorm bewaard gebleven. Het bakhuis bestaat uit twee blinde gevels op de kop en aan de oostzijde. De kopgevel aan de erfzijde heeft een, later geplaatste, dubbele deur. De westgevel bevat een restant van een oud kozijn en een later geplaatst raam.

De boerderij is sinds de jaren tachtig niet meer als zodanig in gebruik.

  • Beschrijving gemeentelijk monument, 1998.